divendres, 27 de gener del 2012

Monestir de Poblet (Tarragona). Desmuntatge i trasllat de l’orgue

El passat mes de desembre, amb motiu de la futura instal·lació del nou orgue al Monestir de Poblet, i per motiu exprés de la comunitat cistercenca, organumbcn va procedir al desmuntatge i trasllat de l’orgue antic a Barcelona.
Primerament es va procedir a la preparació general de l’espai de treball, enllumenat, parament d’eines, aclariments, fotografies i altres controls previs a qualsevol desmuntatge. Es va procedir primerament a buidar el cos de Pedal i Orgue Major, embalant tots els tubs amb cura dins de caixes de cartró gruixut, palla compactada i plàstic d’embalatges fràgils. Tot amb el seu marge d’esponjositat necessari per al transport i futur emmagatzematge.
Després d’haver buidat els salmers dels seus tubs, es va procedir a baixar els tubs de les façanes (Contrabaix 16’ –6 metres de llarg–), tot ell de coure. A les dues façanes també hi havia els registres de Contras 8’, Flautado 8’ i els baixos de Corno Gamo 8’ (de l’expressiu).
Es va anar desmuntant l’orgue de dalt a baix, fins arribar al nivell dels salmers. Una vegada trets els salmers, el desmuntatge va arribar al nivell de les manxes, moble baix, motors, quadres elèctrics i consola.
Tots els elements necessaris van ser marcats en la seva posició original i embalats per al seu transport.Tubs de l'Orgue Major
 
Salmer de Batalla i Corneta
 
Salmer del registre Subbaix16'
 
Salmer Orgue Major encara amb la major part dels tubs
 
Salmer Orgue Major encara amb la major part dels tubs
 
Posició de la Batalla respecte l'Orgue Major
 
Vista exterior de l'Orgue Major i Pedal
 
Orgue Major i Pedal sense tubs interiors
 
Descens del cos de Batalla i Corneta
 
Part baixa encara amb les tres manxes
 
Manxes Orgue Major i Pedal
 
Desmuntatge consola i tarima
 
Desarmat consola i tarima
 
Desmuntatge consola
 
Consola teclats
 
Contrabaix 16' C
 
Tubs de façana
 
Tubs façana Contrabaix 16'
 
Tubs Expressiu
 
Positiu, Fl. Xemeneia 8', Quinzena 2', Flauta Dolça 4' Dinovena i 1'
 
Tubs Positiu
 
Tubs expressiu, Trompeta 8' i Flautí 2'
 
Clarí 4',Cromorn 8', Flauta Xemeneia 8', Positiu
 
Corno Gamo 8' sense els frens harmònics. Expressiu
 
Detall Clarí 4' Positiu
 
Orlos 16' i Trompeta 8' Expressiu
 
Detall Orlos 16'
 
Salmer Positiu sense tubs
 
Salmer Positiu amb la façana
 
La banda contrària ja sense l'orgue
 
Embalatge dels tubs
   
Tubs de façana, banda posterior
 
Tubs de façana, banda posterior
 
Descens dels tubs de façana
 
Caixa expressiva i Positiu
 
Vista general encara amb l'expressiu
 
Electroimans de l'Expressiu
 
Forat dels motors
 
Desmuntatge general
 
Trasllat tubs
 
Nova imatge sense orgue
 
Nova imatge sense orgue
 
Primeres imatges sense orgues
 


.